Βαμβάκι: Ο βασιλιάς του κάμπου

Portal για το ελληνικό βαμβάκι

Δείτε τη σελίδα

AboutΒαμβάκι Portal


βαμβάκι ενημέρωση


Ιδιοκτήτης: Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος & Πανελλήνια Ένωση Εκκοκκιστών Εξαγωγέων Βάμβακος (ΔΟΒ-ΠΕΕΕΒ)
Αντικείμενο: Ενημέρωση για το ελληνικό βαμβάκι
Τύπος σελίδας: Portal, Blog, Ενημέρωση