Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος-Θεσσαλονίκη-Γιαννούλης-Μάνθος