πατωματάς θεσσαλονίκης

πατωματάς θεσσαλονίκης

Μιχαηλίδης Δημήτριος

Δείτε τη σελίδα

AboutΠατωματάς Θεσσαλονίκης


πατωματάς θεσσαλονίκης


Ιδιοκτήτης: Μιχαηλίδης Δημήτρης
Αντικείμενο: Τεχνίτης Ξύλινων Δαπέδων
Τύπος σελίδας: Protfolio-Gallery