Φυτώρια Σερρών Κωνσταντινίδης

Φυτώρια, κήποι, νέες καλλιέργειες. Πίσω από κάθε τέλειο πράσινο

Δείτε τη σελίδα

AboutΦυτώρια Σερρών Κωνσταντινίδη


Φυτώρια Σερρών Κωνσταντινίδη


Ιδιοκτήτης: Κωνσταντινίδης Παντελής
Αντικείμενο: Φυτώρια, Κήποι, Διαχείριση πρασίνου
Τύπος σελίδας: Business – Blog